Fon müziği, bir sahne eseri oynanırken çalınan müziktir.

Sinema ve tiyatroda, sahnede şiir ya da hikaye okunurken, görüntüyü ya da sahneyi daha etkili kılmak ya da izleyicide bir ruhsal durum uyandırmak amacıyla, görüntü ya da sahnelenen oyunla birlikte çalınan müzik, arka müziği fon müziğidir.

 

Youtube’dan video indirmek için video link adresini kopyalayıp keepvid sitesine yapıştırarak indirme linki alabilirsiniz.

Aşağıda bir kaç arka fon müziği var. Liste sık sık güncellenecek 🙂

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fon müziği anlamı, tanımı:
Müzik : Birtakım duygu ve düşünceleri belli kurallar çerçevesinde uyumlu seslerle anlatma sanatı, musiki. Bu biçimde düzenlenmiş seslerden oluşan eserlerin okunması veya çalınması.

Sahne : Bir oyun veya filmin başlıca bölümlerinden her biri. Bir konu veya çalışma çevresi, çalışma dalı. Görüntü. Tanık olunan, gözlenen olay. İzleyicilerin kolayca görebilmeleri için genellikle yerden belli bir ölçüde yüksek yapılan, oyun, müzik vb. gösteri yapmaya uygun yer, oyunluk.

Eser : Yayın, kitap, yapıt. İz, işaret, im. Emek sonucu ortaya konan ürün, yapıt. Soyut kavramlarda belirti.

Sponsorlu bağlantılar
Kişi : Erkek. Eş, koca. Oyun, roman, hikâye vb.nde yer alan kimse. Kadın veya erkeğe verilen genel ad, şahıs, zat, nefer. Çekimli fiillerde ve zamirlerde konuşan, dinleyen, sözü edilen varlık, şahıs.

Taraf : Ön, arka, sağ, sol, üst, alt vb. yanların her biri. Yöre, yer. Yön, yan, doğrultu. Bir kişinin soyundan gelenlerin hepsi. Bir şeyin belli bölümü, kısmı. İstekleri, düşünceleri karşıt olan iki kişiden veya iki topluluktan her biri.

Genel : Herkesin yararlanabileceği (yer, nesne). Yetkisi ve sorumluluğu çok olan. Ayrıntıları göz önüne alınmayarak bütünü bakımından ele alınan. Bir şeye veya bir kimseye özgü olmayıp onun bütün benzerlerini içine alan, umumi. Bir genelleme sonucunda elde edilen.

Şiir : Düş gücüne, hayale, imgeye, gönle seslenen, anı, duygu, coşku uyandıran, etkileyen şey. Zengin sembollerle, ritimli sözlerle, seslerin uyumlu kullanımıyla ortaya çıkan, hece ve durak bakımından denk ve kendi başına bir bütün olan edebî anlatım biçimi, manzume, nazım, koşuk.

Plan : Çekim. Düşünce, niyet, maksat, tasavvur. Bir şehrin, bir yapının, bir makinenin çeşitli bölümlerini gösteren çizim. Bir işin, bir eserin gerçekleştirilmesi için uyulması tasarlanan düzen.

Diğer dillerde Fon müziği anlamı nedir?
İngilizce’de Fon müziği ne demek? : background music

Fransızca’da Fon müziği : musique de fond

Almanca’da Fon müziği : Begleitmusik

 

arka plan müziği ekle arka plan müzik ekleme kodu arka plan müzik ekleme arka fon film müzikleri arka sokaklar fon müziği dinle arka sokaklar fon müziği youtube arka sıradakiler fon müziği dinle arka fon müzikleri gerilim arka fon müzikleri gitar arka plan gerilim müzikleri gülpembe arka fon müziği ateşten gömlek arka fon müziği sessiz gemi arka fon müziği gelevera deresi arka fon müziği arka fon müzikleri hareketli arka fon müzikleri hüzünlü arka plan müziği html kodları arka plan müziği html